neww
Prestasi : Juara 2 LCT 4 Pilar berbangsa dan bernegara
Atas Nama : Team LCT PKN SMK Negeri 3 Metro
Tingkat : Provinsi
Jurusan : Teknik Komputer Dan Jaringan
Tahun : 2014