neww
Prestasi : Juara 4 Juara 4 World Skills di London bidang Lomba Joinery
Atas Nama : Muhammad Bukhori
Tingkat : Dunia
Jurusan : Teknik Kontruksi Batu dan Beton
Tahun : 2012